Köszöntő

„Letűnt idők drága emlékeként
 Ódon vár roskad vén sziklatetőn.
 Bús századok zivataros egét
 Hányszor látta zokogva, szenvedőn.
 Most ifjak bújnak itt – csók és virág -,
 Mindenem vagy, szép bakonyi világ!”

    Így ír, így vall falunk szülötte, Nagy Bálint parasztköltő. S valóban, a hozzánk érkező látogatók, jöjjenek bár Zirc, vagy akár Győr irányából, a cseszneki vár romjait megpillantva tudhatják, hogy hamarosan elérik Bakonyszentkirályt.

    A faluba érkezvén feltűnik, hogy a hegyek között meghúzódó település minden utcája a központ irányába fut. 1926-ig a Dudar patak választotta el Magyarszentkirályt Németszentkirálytól. A német és a magyar falurész valamikori különbözőségét gyönyörű jelképességgel olvasztja harmóniába az ezredforuló óta álló Szent István szobor, a Szent Koronát felajánló király alakja, aki tetteivel a Kárpát-medence népeinek testvéri együttélésén munkálkodott.

    Ma már csak sírfeliratok őrzik a különbözőséget. Bakonyszetkirály lakói régóta élen járnak a közösségi gondolkodásban, a közösségi életérzésben. A 80-as években megjelent Közérdekű közösségi kalendárium jól dokumentálja ezt. Első volt azon települések között is, amelyek kis falu létükre élénk partneri együttműködést létesítettek egy francia településsel.

    Az ezredforduló után, a társulások létrejöttével természetes kapcsolatot alakított ki Bakonyoszloppal és Csesznekkel, a legközelebbi szomszédokkal, akikkel oktatási, kulturális, egészségügyi és közigazgatási vonatkozásban együttműködik. Tagja a Szentkirály-Szövetségnek, mely utóbbi kapcsolatrendszer minden irányban átível az országhatárokon.

    Az ide látogatók élvezhetik községünk vendégszeretetét. A falusi turizmus programjának keretében létrejött szálláshelyeken pihenhetnek, éhüket, szomjukat olthatják a vendéglátó helyeken.

    Szívesen látjuk vendégeinket a falu ünnepén is, az augusztus 20-i falunapon, amikor is színes programok szórakoztatják a helybélieket és a távolabbról érkezőket egyaránt.

   Aki hozzánk látogat, megérti parasztköltőnk következő sorait is, mellyel köszöntőmet zárom:

„Nem csábít nagy város kósza álma,
 Itt érzem jól magam igazán.
 Szívemre itt hullik ezer virág
 Ez a kis falu, ez az én hazám!”

Csillag Zoltán
polgármester

 

BAKONYSZENTKIRÁLY
KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA