Kerekerdő Óvoda


Intézményünk két óvodai csoportjába három kistelepülés - Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek - óvodáskorú gyermekei járnak.

Nevelési programunkban a családias, gyermekközpontú nevelés mellett az egészséges életmódra és a környezettudatos magatartásra nevelést kiemelten kezeljük. Fokozott figyelmet fordítunk a népi hagyományok és a kisnépi mesterségek megismerésére a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével.

Előzetes egyeztetés után felvállaljuk sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését is.

Tornaszobával, sószobával, rendezett udvarral rendelkezünk.

Óvodánk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózat tagja, valamint elnyertük a Madárbarát Óvoda és Zöld Óvoda címeket is.

Saját konyhánk, étkezőnk van, ahol az óvodás, iskolás, szociális étkeztetés mellett, bejelentkezés után vendég csoportok étkeztetését is vállaljuk

Kerekerdő Óvoda
8430 Bakonyszentkirály, Vár u.6.
Tel./Fax.: 88/464-013
E-mail: bkiralyovoda@invitel.hu

Intézmény vezető:
Jasperné Vesztergom Gertrúd
Telefon: 30/308-0950