Egyesületek


„Váralja” Sportegyesület
Elnök: Paizs József
Cím: 8430 Bakonyszentkirály, Vár út 2.
Részletek [mutat]

A sportegyesület célja:
Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehető-ségének biztosítása, a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási intézmények tanulói részére sportolási lehetőség megteremtése, sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése.

A Sportegyesület feladatai:
A szakosztályok létrehozása, működtetése, bajnokságokon való részvétel, a sportegyesület tagjainak sportbeli képzése, felkészülésük segítése, a működtetett sportágakban az utánpótlás nevelése, a sportegyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtése, a sportegyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági , vállalkozási tevékenységeket folytathat.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Polgárőr Egyesület Bakonyszentkirály
Elnök: Csillag Zoltán
Cím: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.
Tel.: 88/585-320 | 88/585-321
Részletek [mutat]

A Polgárőrség céljai:

A Polgárőrség céljai érdekében a következő feladatokat valósítja meg:

A Polgárőrség feladatai elvégzése során minden körülények között a törvények és egyéb jogszabályok által meghatározottak szerint jár el, a törvényesség követelményeit betartva.